#

Ocelové mostyOcelové mosty jsou mosty tvořené z oceli, většinou tvořené z trámů. Jsou použitelné pro železniční, automobilovou nebo pěší dopravu.

Číst více informací
#

Lávka pro pěšíOpravy, rekonstrukce a dodávky nových mostních lávek jakékoliv konstrukce. Zapůjčování vlastníc provisorních lávek při výstavbě.

Číst více informací
#

Betonové mostyProvádíme opravy, rekonstrukce a výstavbu nových betonových mostů jakéhokoliv tvaru a konstrukce.

Číst více informací
#

Mostní závěryMostní závěry vlastní konstrukce typu V1-V3, projekt-výroba-montáž, dle požadavku objednatele i údržba.

Číst více informací

Úvodní strana

Firma MAKOS a.s. vznikla dne 24. listopadu 1998 zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě a svou činnost zahajuje po všech registracích dnem 1. března 1999. Akciová společnost navazuje a přebírá veškeré aktivity firmy Máška Jan – MAKOS, která vznikla dne 6. ledna 1993 za účelem provádění rekonstrukcí a oprav mostních objektů, vřetně provádění specializovaných prací v tomto oboru.

Vedoucí pracovníci firmy mají více jak 30-ti leté zkušenosti z oboru oprav mostních objektů na území Ostravska. V realizaci staveb zabezpečují využívání nejnovějších technologických postupů, čemuž přizpůsobují vybavenost firmy.

V roce 1998 vybudovala společnost systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9002:1995, který byl v roce 1999 certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p..

Společnost MAKOS a.s. v současné době disponuje kolektivem 30 zkušených a zaškolených pracovníků, majících všechny předpoklady a velmi dobré podmínky pro provádění zakázek v co nejvyšší možné kvalitě. Pracovníci jsou pravidelně školeni jak v oblasti technické, tak v oblasti bezpečnosti práce, řízení kvality a jsou seznamováni s novými technologiemi. Vybavení pracovníků potřebnými OPP je samozřejmostí.

Společnost MAKOS a.s. realizuje zakázky prostřednictvím vlastní mechanizace, která je pravidelně udržována a podléhá všem nezbytným zákonem stanovým kontrolám.