#

Ocelové mostyOcelové mosty jsou mosty tvořené z oceli, většinou tvořené z trámů. Jsou použitelné pro železniční, automobilovou nebo pěší dopravu.

Číst více informací
#

Lávka pro pěšíOpravy, rekonstrukce a dodávky nových mostních lávek jakékoliv konstrukce. Zapůjčování vlastníc provisorních lávek při výstavbě.

Číst více informací
#

Betonové mostyProvádíme opravy, rekonstrukce a výstavbu nových betonových mostů jakéhokoliv tvaru a konstrukce.

Číst více informací
#

Mostní závěryMostní závěry vlastní konstrukce typu V1-V3, projekt-výroba-montáž, dle požadavku objednatele i údržba.

Číst více informací

O nás

Historie

Společnost MAKOS a.s. vznikla 28.11.1998 transformací z firmy Máška Jan-MAKOS, která na trhu působila od 6.1.1993 se sídlem v Ostravě – Vítkovicích. Zaměření firmy bylo specifické na speciální stavební práce, zejména zvedání mostních objektů, rektifikace ložisek, výměna a oprava mostních závěrů a sanace betonových konstrukcí. Tyto práce prováděla firma pro různé organizace a investory do roku 1998.

O firmě

Společnost MAKOS, a.s., zabývající se v současné době především rekonstrukcemi stávajících ocelových a betonových mostních objektů o různých rozpětích, výstavbou lávek pro pěší o rozpětí do 120 m a výstavbou různých typů silničních propustů. Hlavní náplní firmy však zůstává výstavba nových mostních objektů do rozpětí 35 m jak ze železobetonu, předpjatého betonu tak z oceli.

Firma působí v oblasti moravského regionu. Firma je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je držitele výrobkového certifikátu na výrobu mostních závěrů typu V1 – V3 pro použití na silnicích I-III. třídy.

Je velice dobře technicky a dopravně mechanizačně vybavena. Firma vlastní dvě provizorní mostní konstrukce o délkách do 22 m, různé typy provizorních lávek pro pěší.

Krédo

Hlavním krédem společnosti je provádět práce ve vysoké kvalitě, dohodnutých termínech a stále zlepšovat spolupráci s velkými firmami, investory a v neposlední řadě projektanty s cílem zlepšení svých služeb.